بهداشت حرفه ای

مسئول واحد: مینا شوقی

این واحد در راهرو اصلی بیمارستان در طبقه همکف واقع می باشد و در حال حاضر با یک کارشناس بهداشت حرفه ای به ارائه خدمات مربوطه می پردازد.

 

معرفي واحد بهداشت حرفه‌اي و ايمني كار

انسانها بنا به گونه‌اي كه كارو پيشه‌اي كه در زندگي بر‌مي‌گزينند، با برخي از عوامل زيان ‌آور در تماس خواهند بود به گونه‌اي كه اگر عوامل زیان آور از حد مجاز فزوني گيرد، قادر هستند آسيب‌ هاي شغلي را سبب شده و از توانمندي نيروي كار بكاهند. براي پيشگيري از بروز اين گونه مشكلات و حفظ تندرستي شاغلين، بهداشت حرفه ‌اي و ايمني كار راهكاري كارآمد است . در اين زمينه همه مسائل بهداشتي، پزشكي و ايمني گروه هاي مختلف شغلي در بيمارستان مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌ گيرد و همواره تلاش بر اين است كه از تاثير سوء تمام عوامل آسيب‌زا، زيست شناختي و ارگونوميك بر فرد جلوگيري شود. در اين زمينه كوشش‌ ها به سوي پيشگيري از بيماري ‌هاي شغلي و حوادث ناشي از كار جهت يافته‌اند زيرا باور براين است كه بيشتر بيماري‌هاي شغلي اگر درمان شدني نباشند سخت درمان بوده و تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود، پس بايسته است پيش از آن كه فرد به اين گونه مشكلات دچار شود، اقدام‌ هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت پذيرد. براين اساس واحد بهداشت حرفه‌ اي و ايمني كار بيمارستان با توجه به برنامه ها و فعاليت‌ هاي خود از جمله  شناسايي و ارزيابي عوامل زيان ‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي و ارائه‌ آموزش‌ هاي لازم و ... در جهت تحقق سلامت حرفه‌اي پرسنل گام بر‌مي دارد .

 

مختصری از فعالیت واحد بهداشت حرفه ای:

 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 • پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 • تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 • ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 • شناسایي شغل هاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار
 • بازدید مستمر از بخش ها، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها و انجام پیگیری های مربوطه
 • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

 

a.      مخاطرات فیزیکی

b.      مخاطرات شیمیایی

c.      مخاطرات بیولوژیکی

d.      مخاطرات ارگونوميك، رواني – اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

 

 • نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
 • تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض
 • برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی
 • نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار
 • نظارت بر انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل
 • اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به مدير بيمارستان و مراکز مربوطه
 • آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان
 • تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای
 • شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی
 • اقدام جهت تعین نوع و نصب تابلوها و علائم ایمنی وهشدار دهنده و پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی بهداشت حرفه ای
 • برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر برنامه های بهداشت حرفه ای شامل: بهداشت پرتو های غیر یونیزان از نظر سلامت شاغلین، ارگونومی، روشنایی، صدا، ایمنی شیمیایی و سایر برنامه های مرتبط با بهداشت حرفه ای که از طریق وزارت بهداشت یا دانشگاه ابلاغ می شود

 

برای دریافت فایل های آموزشی در فرمت پی دی اف به پیوندهای زیر مراجعه نمایید

آموزش بهداشت حرفه ای

شنایی با لوازم حفاظت فردی

مدیریت استرس

پیشگیری از صدمات نیدل استیک

 

شماره تماس:61192893