آزمایشگاه مرکزی

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/vh/vh.tums.ac.ir/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/azmayeshghah/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.27 (CentOS)
Client OS:Unknown
PHP:5.2.17


 

آزمایشگاه


رئیس بخش : دکتر علیرضا عبدالهی، متخصص پاتولوژی

آزمایشگاه مرکزی ولیعصر (عج) با داشتن 4 کارشناس ارشد آزمایشگاه، 48 کارشناس و 19 تکنسین به صورت شبانه روزی در سه شیفت صبح، عصر و شب آماده خدمات رسانی می باشد. این واحد در طبقه منفی یک بیمارستان واقع می باشد.

· این آزمایشگاه در سال های متوالی 2009 و 2010 و... موفق به کسب تأئیدیه کنترل کیفیت برنامه Prevecal از دانشگاه بارسلون اسپانیا شده است.

· در پایش سراسری آزمایشگاه های کشور جزو چهار آزمایشگاه برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب شده است

· این آزمایشگاه یکی از مراکز بزرگ آموزشی، پژوهشی در انجام طرحهای تحقیقاتی می باشد.

· در سال 1390 آزمایشگاه با همکاری پرسنل آزمایشگاه و کارشناسان دفتر بهبود کیفیت بیمارستان موفق به پیاده سازی نظام 5s در آزمایشگاه شد.

شماره تماس 61192347- 2337 6119

 


برای مشاهده  فعالیتهای آزمایشگاه در شیفت صبح اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده  فعالیتهای آزمایشگاه در شیفت عصر و شب اینجا را کلیک کنید

 


* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد انعقاد کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد ایمونولوژی کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد بیوشیمی ادرار و انگل کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد بیوشیمی اختصاصی کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد بیوشیمی بالینی کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد سرولوژی کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد فلوسایتومتری کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد میکروبشناسی کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد هماتولوژی کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد هورمون کلیک کنید.
* برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات شیفت عصر وشب کلیک کنید.


* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش مدفوع
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش ادرار
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش خلط
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش PCT
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش مایع منی
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش قند خون
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش تحمل گلوکز
* توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش پوستی توبرکولین

 

 

 

گالری تصاویر

dsc08104v.jpgdsc08109v.jpgdsc08102v.jpgdsc08116v.jpgdsc08107v.jpgdsc08111v.jpgdsc08105v.jpgdsc08110v.jpg


 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد انعقاد کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد ایمونولوژی کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد بیوشیمی ادرار و انگل کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد بیوشیمی اختصاصی کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد بیوشیمی بالینی کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد سرولوژی کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد فلوسایتومتری کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد میکروبشناسی کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد هماتولوژی کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات واحد هورمون کلیک کنید.
 برای مشاهده جدول راهنمای انجام آزمایشات شیفت عصر وشب کلیک کنید.


 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش مدفوع
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش ادرار
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش خلط
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش PCT
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش مایع منی
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش قند خون
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش تحمل گلوکز
 توصیه های مفید برای بیماران در دستورالعمل نمونه گیری جهت انجام آزمایش پوستی توبرکولین